มาเปลี่ยนข้อมูล theme wordpress กันดีกว่า

ในหน้า theme option จะปรากฎหน้าต่างของ theme wordpress มากมาย ที่เราเลือกเอาไว้ ในแต่ละ theme ก็จะแสดงรายละเอียดเพื่อให้เราเลือกตัดสินใจ

ใส่ screenshot ให้ wordpress theme

อีกวิธีที่สร้างความแตกต่างให้ wordpress theme ที่เราสร้างขึ้น ก็คือการใส่รูปภาพที่แสดงถึงความเป็นตัวตนของ theme ที่เราสร้าง ในเมนูที่ใช้สำหรับเลือก theme   รูปแบบบล็อก > Theme เราจะเห็น theme มากมายที่เราได้เลือกเก็บไว้ ซึ่งสิ่งหนึ่งที่แสดงความแตกต่างก็คือภาพตัวอย่างของละ theme