กำหนดขนาด รูปภาพ ใน wordpress theme

การกำหนดขนาดของรูปภาพที่ใช้ใน  wordpress theme  เช่น ขนาดรูป post-thumbnail หรือขนาดของรูปที่แทรกในโพส์ต ของเรา  ถ้ามองดูแล้วสำหรับคนที่เขียนบทความไม่เยอะมากอาจจะไม่พบปัญหามากเท่าไร เพราะ wordpress เอง ก็มีส่วนให้เราเข้าไปแก้ไข หรือกำหนดหนดขนาด กว้าง *ยาว ของรูปภาพที่ใส่เข้าไปได้อยู่แล้ว เช่น ถ้าเป็นรูปที่ post-thumbnail ก็กำหนดให้เล็กหน่อย เป็นขนาด 150 * 150 pixels หรือถ้าเป็นรูปที่เราแทรกใส่ใน บทความ ก็ต้องกำหนดขนาดของรูปให้พอดีกับ ขนาดความกว้าง ของส่วน single  post ใน theme  ถ้ารูปที่เราแทรกเข้ามามีขนาดใหญ่เกิน ผลลัพธ์ของหน้าเวบที่ได้อาจดูไม่สวย