ใส่รูปภาพ วีดิโอ เพลง ลงในบทความ wordpress

รูปภาพ วีดิโอ เพลง หรือสื่อต่าง เช่น รูป flash ที่เราต้องการใส่ลงเข้าไปในบทความของ wordpress นั้นไม่ใช่เรื่องยากแต่อย่างไร เพราะ wordpress ได้เตรียมเครื่องต่าง ๆเอาไว้ให้เราอย่างครบครัน นอกจากเครื่องมือที่สามารถใส่รูปภาพได้แล้ว ยังเตรียมเครื่อง ที่สามารถตกแต่งรูปภาพของเราเบื้องต้นได้อีกด้วย

กำหนดขนาด รูปภาพ ใน wordpress theme

การกำหนดขนาดของรูปภาพที่ใช้ใน  wordpress theme  เช่น ขนาดรูป post-thumbnail หรือขนาดของรูปที่แทรกในโพส์ต ของเรา  ถ้ามองดูแล้วสำหรับคนที่เขียนบทความไม่เยอะมากอาจจะไม่พบปัญหามากเท่าไร เพราะ wordpress เอง ก็มีส่วนให้เราเข้าไปแก้ไข หรือกำหนดหนดขนาด กว้าง *ยาว ของรูปภาพที่ใส่เข้าไปได้อยู่แล้ว เช่น ถ้าเป็นรูปที่ post-thumbnail ก็กำหนดให้เล็กหน่อย เป็นขนาด 150 * 150 pixels หรือถ้าเป็นรูปที่เราแทรกใส่ใน บทความ ก็ต้องกำหนดขนาดของรูปให้พอดีกับ ขนาดความกว้าง ของส่วน single  post ใน theme  ถ้ารูปที่เราแทรกเข้ามามีขนาดใหญ่เกิน ผลลัพธ์ของหน้าเวบที่ได้อาจดูไม่สวย