มาเปลี่ยนข้อมูล theme wordpress กันดีกว่า

ในหน้า theme option จะปรากฎหน้าต่างของ theme wordpress มากมาย ที่เราเลือกเอาไว้ ในแต่ละ theme ก็จะแสดงรายละเอียดเพื่อให้เราเลือกตัดสินใจ