URL ภาษาไทย wordpress แสดงไม่ครบ

ถ้าเรากำหนดให้่ URL ของเว็บเราแสดงเป็นภาษาไทย จะพบว่ามันจะแสดงชื่อภาษาไทยที่ไม่ครบ หรือโดยตัดทิ้งออกไป บางครั้งตัดออกไปแล้วติดสระของคำทิ้งไว้ ดูแล้วอ่านไม่รู้เรื่อง แต่ทั้งหมดนี้มีวิธีการแก้ไข